FEATURED INFO /

TOPICS

ANIME SPOT

©HIROKI UGAWA・SHONEN GAHOSHA/MIKO COMMITTEE
Miyoshi City, Hiroshima Pref.
×
Asagiri no Miko
©Tomihiko Morimi , GENTOSHA / Uchoten-Kazoku 2 Committee
Kyoto City, Kyoto
×
The Eccentric Family 2
©DMM / C2 / KADOKAWA
Yokosuka City, Kanagawa Pref.
×
Fleet Girls Collection ”KanColle”
©2018 Gokaden Keikaku/Toji no Miko Project partners
Fujisawa City, Kanagawa Pref.
×
Katana Maidens ~ Toji No Miko
©AAS/MSSD
Yokosuka City, Kanagawa Pref.
×
HIGH SCHOOL FLEET
©Toei Animation. All Rights Reserved
Kyotanabe City, Kyoto
×
IKKYU-SAN

SOLUTIONS

UNDER CONSTRACTION

CALENDAR


ABOUT US

SNS

CONTACT